Koldongri

Email: kol.sales@malaikaappliances.com

Address: Shop.no.A/9, Kalpita Enclave Chs.Sahar Road, Opp Vijay Nagar, koldongri, Andheri (E).

Phone: 92235 03992

Direction

Sakinaka

Email: skn.sales@malaikaappliances.com

Address: Opp. Tilak Nagar, Andheri Ghatkopar link Road, Sakinaka.
Mumbai-400072.

Phone: 92210 81257

Direction

Ghatkopar

Email: ght.sales@malaikaappliances.com

Address: B-C/296, Jai Kishen Chs, Near Fish Market, Pant Nagar,
Ghatkopar (E) Mumbai-72

Phone: 92243 43046

Direction

Powai

Email: pwg.sales@malaikaappliances.com

Address: Malaika Estate, Raje Shivaji Nagar, Saki Vihar Road,
Powai, Mumbai-72.

Phone: 92209 87627

Direction

Dahisar

Email: dsr.sales@malaikaappliances.com

Address: Shop No. 1&2, Gulmohar Apts, Sadavijay Nagar,
Misquita Nagar, Dahisar (E)

Phone: 92209 87634

Direction

Mulund (W)

Email: mul.sales@malaikaappliances.com

Address: Shop No. 21, G-Wing, Sai Dham, P.k.Road,
Mulund (W), Mumbai-80.

Phone: 92221 14782

Direction